Samenwerking Nieuw in de Wereld

De zorgverleners in de geboortezorg voor de regio Gorinchem bundelen de kracht in een nieuw samenwerkingsverband:
Nieuw in de Wereld
Er is een nauwe samenwerking tussen onze regio (Molenlanden, Vijfheerenlanden) en de regio’s Gorinchem en het Land van Heusden en Altena.

Met de oprichting van ‘Nieuw in de Wereld’ bundelen de verloskundigen en de kraamzorg in deze regio de krachten zodat er voor moeder en kind goede verloskundige zorg, dichtbij huis, beschikbaar is en blijft. Hiermee bundelen verloskundigen en de kraamzorg kennis en kunde met als doel het optimaliseren van de geboortezorg.

Nieuw in de Wereld zet zich in voor:

  • Laagdrempelige kwalitatief goede zorg rondom de geboorte
  • Zwangerschap, bevalling en zorg na de geboorte worden gezien als een natuurlijk gezond proces
  • Persoonlijke betrokken zorg dichtbij huis, waarbij elke zwangere als uniek wordt gezien en in samenspraak met de zwangere de zorg wordt afgestemd
  • Fysiologie bevorderen en onnodige medicalisering voorkomen
  • Behoud van de thuisbevalling
  • Een veilige start

Deelnemende partijen zijn:

Nieuw in de Wereld Verloskunde & Kraamzorg

https://www.nieuwindewereld.nl/

Kraamzorg de Waarden

https://www.kraamzorgdewaarden.nl/

VIGeO (Verloskundig Initiatief Gorinchem en Omstreken)

www.zorgvanvigeo.nl 

Verloskundigenpraktijk Alblasserwaard-Oost

Postbus 47
4230 BA Meerkerk

www.verloskundigenpraktijkalblasserwaardoost.nl/

Anno Nu Praktijk voor Verloskunde Hardinxveld

Apollostraat 4
3371 XB Hardinxveld-Giessendam

www.verloskundigenhardinxveld.nl

Verloskundige praktijk Gorinchem

Jacques Perkstraat 1
4207 DS Gorinchem

www.verloskundigepraktijkgorinchem.nl/

Verloskundigenpraktijk Leerdam

Rogier Jooszstraat 4
4142 BT Leerdam

www.verloskundigenleerdam.nl/

Verloskundige praktijk Sliedrecht

Overlaat 2
3362 JD Sliedrecht

www.verloskundigen-sliedrecht.nl/

Verloskundigenpraktijk Tussen de Rivieren

Knotwilg 2a                                        
4286 DE Almkerk

www.tussenderivieren.com/